fbpx
Special Drive
Hodnocení
Jakub Štern
Subaru BRZ
Praga Arena
21.10.2019
Cíl
Sportovní svezení na okresce
Zvládnuté
 • Plynulost

  Při řízení je občas potřeba dělat vše rychle, ale nikdy zbrkle. Je důležité neškubat s volantem, ani když potřebujete rychle měnit směr. Pohyby musí být sice rychlé, ale plynulé. Ani plyn nepřidávejte prudce. Snažte se naladit na auto, které řídíte a udržujte si rytmus. Přejít na článek >

 • Naklánění hlavy do zatáček

  Hlavu v autě nenaklánějte. To totiž zkresluje perspektivu. Výjimkou je jen chvíle, kdy se řidič potřebuje vyklonit ze sedačky, aby viděl přes sloupek karoserie do ostré zatáčky.

 • Ručkování

  Při řízení motokáry využijte strmého řízení. Není nutné ručkovat a tak mějte ruce stále ve stejně pozici na volantu. Díky tomu dokážete jemněji a přesněji motokáru ovládat a máte ruce vždy připravené na kontra při powerslidu.

 • Brzdění levou nohou

  Nohu (ať už pravou při běžném brzdění, nebo levou v tomto případě) mějte vždy opřenou o patu! Vaše noha by měla být neustále v kontaktu s povrchem pedálu, aby byl začátek brzdění plynulý a hladký. Dejte ale pozor, abyste tak nepřibrzďovali ve chvíli, kdy nechcete. Pro začátek zkuste brzdit na rovná kola stejnou silou, jako brzdíte pravačkou. Do zatáčky postupně brzdný účinek snižujte (nikdy nebrzdit ostře do zatáčky jinak riskujete smyk). To vám pomůže zvýšit přilnavost předních kol do zatáčky, rychleji reagovat v pasáži bez řazení, korigovat drift, nebo jako pojistka pro nečekané situace na okresce. Netrénujte brzdění levou ve velmi nízké rychlosti, na mokru, nebo v noci. Tyto faktory řidiče odvádí od koncentrace. Netrénujte samozřejmě ani v případě, že blízko za vámi jede jiné auto.

Zlepšit pro příště
 • Jízda stylem plný plyn – plná brzda

  Na motokárách je potřeba minimalizovat čas, kdy nepřidáváte plyn, nebo nebrzdíte naplno. Cílem je sešlápnout plný plyn co nejdříve a brzdit co nejpozději a na plnou brzdu. To ale neznamená, že na brzdový, nebo plynový pedál "skočíte" a ztratíte tak přilnavost pneumatik. Nástup na pedály musí být progresivní a rychlý, ale ne dupnutím.

 • Pohled

  Pro bezpečnou jízdu potřebujete vnímat nejen nejbližší okolí silnice, ale i širší prostor. Při průjezdu zatáčkou je nutné se dívat přes 3 důležité body:

  1) Koukat na celý brzdný úsek, jakmile se přibližujete k místu brzdění.
  2) Ve chvíli, kdy začínáte brzdit, pohled plynule přesouvat přes vrchol (tzv. apex) do zatáčky.
  3) Při přiblížení k apexu už musí pohled směřovat do nadcházející zatáčky, nebo na rovinku za zatáčkou. Přejít na článek >

 • Pokročilá stopa v zatáčce

  Na okruhu, motokárách, nebo na simulátoru se hojně využívá intenzivní brzdění na rovná kola s následným dobrzďováním do zatáčky. Uvnitř samotné zatáčky je potřeba jemně pracovat s plynem, aby motokára či auto nepřešlo do smyku. Výjezd je taktéž o citlivé práci s plynem.

 • Technika brzdění

  Na okruhu se brzdí krátce a intenzivně. Nejzazší brzdný bod se dá najít jednoduchým postupem. Ten vám ukážu na příkladu cílové rovinky a brzdění do šikany na Autodromu Most:
  1. Na rovince začněte brzdit o něco dříve, než vám napovídá pocit (takže například budete brzdit u cedule 250 m, místo abyste začali brzdit až u cedule 200 m).
  2. Využijte naplno vaše brzdy a přilnavost pneumatik, aby zasáhlo ABS, které prodlužuje brzdnou dráhu, ale abyste brzdili co to jde. V případě zásahu ABS, nebo blokování kol, uberte brzdný účinek tak, aby se kola točila, ale stále jste brzdili a poté opět brzdit až na hranici ABS (tento manévr probíhá velmi rychle)
  3. Zpomalujte takto až do okamžiku, kdy se dostanete na rychlost vhodnou k průjezdu zatáčkou.
  4. V tento moment si odměřte zbývající vzdálenost do zatáčky (což může být třeba 110 metrů).
  5. V dalším kole posuňte brzdný bod od 10 m oproti předchozímu kolu (v našem případě tedy na 240 m) a opět využijte brzdy naplno. Protože brzdíte stejně intenzivně jako v předchozím kole, měl by moment správné rychlosti pro zatočení přijít o 10 m dál (v našem případě na 100 m).
  6. V dalším kole opět posuňte brzdný bod o 10 metrů a odměřte vzdálenost k dobru (teď už to bude například 90 metrů).
  7. Takto pokračujte, až vám nezbude žádná vzdálenost k dobru. Tím jste nalezli nejzazší brzdný bod, který pro uvedený příklad vychází na 140 m.

  Vyvarujte se tendenci zkoušet brzdit intenzivněji a intenzivněji v jednotlivých kolech. Brzdný bod se hledá vždy při maximálním brzdném účinku!

Výhledově
 • Schopnost vyhovět motokáře

  Stěžovat si, že motokára nezatáčí nebo nebrzdí vás nijak neposune. Berte řízení motokáry, která je špatně nastavená, jako mentální cvičení. V případě, že motokára reaguje pomaleji na plyn, začněte jednoduše přidávat plyn ještě před výjezdem ze zatáčky. Podobně, když motokára hůř brzdí, můžete zvolit alternativní stopu, snažit se udržovat motokáru v rychlosti a jet čistě. Takto se přizpůsobte podmínkám a můžete zajet velmi slušný čas. Navíc zlepšujete své řidičské dovednosti.

 • Uvolněné ruce

  Volant držte zlehka a sílu používejte jen pokud je to nezbytně nutné. Zatnuté ruce zkreslují informace o chování auta, znemožňují uvolněnou jízdu a jsou překážkou k jemnému ovládání volantu. Přejít na článek >

 • Pokročilé brzdění levou nohou

  Zkuste brzdit levou nohou až k apexu. Brzděním levou nohou je možné nastavit auto do smyku, nebo kontrolovat nedotáčivost. Současné použití brzdy a plynu funguje skvěle pro stabilizování auta v nájezdu do zatáčky - říkám tomu zalepení auta do zatáčky.

 • Poťukávání brzdy a plynu

  Motokáry fungují jinak než auta. Cílem při řízení motokáry v půjčovně je udržet vysoké otáčky motoru, který je s osou a koly spojený přes variátor. Vzdáleně to připomíná turbo, která má prodlevu po sešlápnutí plynu. Místo, aby řidič v zatáčce odstoupil z plynu a čekal na přidání až na výjezdu, lze pomocí poťukávání plynu nebo brzdy udržet vysoké otáčky motoru a tím rychlejší výjezd.

 • Práce s pedály v zatáčce

  Během průjezdu zatáčky nepoužívejte plyn, nebo brzdu, několikrát. Nástup plynu by měl být buď plynulý a neměl by polevovat. Některé zatáčky je možné projet na konstantní plyn bez polevení. Brzdná síla musí při vjezdu do zatáčky plynule polevovat.

 • Předjíždění

  V půjčovnách motokár se objevuje velké množství nezkušených a pomalých řidičů. Nejlepší způsob, jak je předjet, je ze zatáčky před rovinkou vyjet co nejrychleji a nejčistěji, na rovince nabrat rychlost a před další zatáčkou pomalejšího řidiče předjet na brzdách. Předjíždění na výjezdu je téměř nemožné, protože všechny motokáry jsou rámcově stejně rychlé.

 • Zajetí licence

  Ve většině půjčoven motokár lze po zajetí stanoveného času získat "licenci" na rychlejší motokáry. To je většinou čas, který běžný má běžný řidič problém dosáhnout. Nastavit si získání licence, je dobrý tréninkový cíl. Zkuste to provést následovně:

  1) Nesnažte se přenést si na motokáru všechny návyky z auta. Motokára funguje jinak a musíte se jí přizpůsobit.
  2) Nastudujte si trať, zjistěte kudy vede správná stopa (k tomu se dá využít i video) a vryjte si ji do paměti včetně každého přidání plynu a přibrzdění.
  3) Jeďte čistě, s minimem smyků, ale téměř na hraně. Motokára je lehká a udrží se v zatáčkách ve vysoké rychlosti, pokud ji budete jemně ovládat.

Přehled hodnocení

Kam dál?